16 травня, 2017, 11:30

Українська Асоціація скрапленого газу (УАСГ) закликала Прем'єр-Міністра України Володимира Гройсмана підключиться до процесу імплементації європейської директиви 2012/18 / ЄС, яка регламентує правила щодо зниження ризиків великих аварій на об'єктах підвищеної небезпеки (ОПН), шляхом створення нової міжвідомчої робочої групи, яка включатиме як держчиновників та й представників бізнесу, і бізнес Асоціацій.

У зверненні зазначено, що діюча робоча група відійшла від концептуальних положень директиви 2012/18 / ЄС та ігнорує експертні пропозиції профільних інституцій, зокрема УАЗГ. В результаті відходу від положень Євродирективи збільшується рівень держрегулювання, включаючи масове збільшення перевірок з боку практично всіх контролюючих органів, що не веде до поліпшення норм безпеки, але потенційно може заважати введенню господарської діяльності українських підприємств.

Діяльність діючої робочої групи ставить під загрозу процес законотворчості і реалізації взятих Україною обов'язків по гармонізації законодавств України та ЄС, в рамках підписаної Угоди про Асоціацію.

УАСГ закликає Прем'єр-Міністра України Володимира Гройсмана ініціювати створення нової міжвідомчої робочої групи, яка б включала всі зацікавлені сторони з метою максимально якісної законотворчості і повноцінної реалізації імплементації директиви 2012/18 / ЄС.