Те, що відбувається у світі сьогодні, – це вибух даних, що веде до радикальної трансформації в інформаційних технологіях. За даними IDC, у світі існує 33 зетабайти даних, і, за прогнозами, до 2025 р. ця цифра зросте до 175 зетабайт. 90% від цих даних створено упродовж останніх двох років. 80% – будуть неструктурованими до 2025 р. І це змінює підхід до діяльності компанії Shell. Такі величезні обсяги даних роблять інформацію доступнішою, а алгоритми – значно продуманішими.

Сьогодні дані – це неструктуровані таблиці. Вони надходять із блокчейнів, підключених до інтернету девайсів, із документів та, звісно, відео.

Великі дані не є чимось новим для компанії Shell – розмір відео роботизованих підводних станцій перевищує 7 ТБ. Щоб краще уявити цей масштаб, нагадаємо: один терабайт – це приблизно 500 годин відео. Кожен із фізичних об’єктів – від нафтопереробних заводів до вітряних установок – генерує сотні тисяч вимірювань за хвилину.

На теперішній момент очікується, що ці дані можна обробляти майже в режимі реального часу за допомогою хмарних технологій – і Shell швидко розширює власні можливості в цьому напрямі. Саме ті компанії, які можуть впровадити ці нові джерела даних, використовуючи технологію машинного навчання, і надавати бізнес-інсайти, справді матимуть вагу. Кінцева перевага цифрових технологій полягає в тому, як вони впливають на ухвалення рішень, підвищуючи цінність бізнесу. Для Shell це стає критичним – адже світ потребує більше екологічно чистих енергетичних рішень.

Які фундаментальні зміни сприяють цифровій трансформації?

Ціна

 

Технічні вдосконалення

Обчислювальна потужність

Доступність

За останні роки ціни на датчики, пристрої зберігання даних і процесори різко впали.

Аналітичні методи, обчислювальні алгоритми та штучний інтелект нині дають змогу отримувати більше інформації з величезної кількості даних, зібраних цифровими датчиками.

Швидкість, кількість і пам’ять блоків оброблення даних значно зросли відповідно до закону Мура.

Тепер доступ до інтернету можна отримати швидко, надійно й у бездротовій формі майже в будь-якій точці світу. Нові мережі 5G відкриють іще більші можливості передачі інформації.

Цифрові технології в енергетичній галузі

Цифрові технології відіграють важливу роль для компанії Shell у підвищенні ефективності за рахунок кращої продуктивності та нижчих капітальних і операційних витрат. У компанії активно працюють над багатьма цифровими технологіями, включаючи робототехніку, 3D-друк, хмарні обчислення та передову аналітику.

Shell зосередилася на цілій низці технологій, які підтримують досягнення у сфері штучного інтелекту (ШІ), – від машинного навчання до віртуальних помічників, від безпілотних транспортних засобів до робототехніки. Компанії, які застосовують нові джерела даних і використовують штучний інтелект та технології машинного навчання для надання інформації, матимуть сильну позицію у формуванні майбутнього комерційного розвитку й впливатимуть на зміни у суспільстві. Багато алгоритмів, які перебувають в основі ШІ та систем машинного навчання, не є новими, однак обмежені обсяги доступних даних досі ставали на заваді їх застосуванню. Нещодавнє зростання обсягів і доступності даних викликало якісні зміни у формуванні алгоритмів і надало важливу нову інформацію: легкий доступ до величезних обсягів даних робить алгоритми ШІ продуманішими.

Що таке обчислювальна наука?

Обчислювальна наука доповнює традиційні методи дослідження, прискорюючи та спрямовуючи експериментальну роботу й даючи розуміння процесів та результатів. Її використовують в усіх компаніях Shell для прогнозування будь-яких явищ – від хімічних властивостей каталізаторів і батарей до освоєння потоків через реактори, трубопроводи й гірські породи. Це складні симуляції, які вимагають високопродуктивних обчислень та оптимізації алгоритмів.

Ключовим фактором обчислювальної науки є використання комп’ютерних моделей для прогнозування продуктивності матеріалів і систем у конкретних і наближених до реальних ситуаціях. Одним із найбільш знакових характеристик проєктів з обчислювальної науки є їхня масштабність. Таке широкомасштабне моделювання охоплює все: від взаємодії на атомному та молекулярному рівнях до проєктування реакторів на промислових підприємствах.

Застосування обчислювальних технологій допомогло нам стати лідером технологічних розроблень у розвідці родовищ у 60-80-х рр. ХХ ст. Попит на автоматизоване проєктування та аналіз почав стрімко зростати із середини 2000-х рр. у все ширшому спектрі галузей. Підвищення потужності комп’ютерів, за законом Мура, уможливило реалістичне моделювання каталізатора та складні дослідження гідродинаміки, які були немислимими ще 15 років тому. Shell має потужну команду інженерів-хіміків, інженерів-механіків, аерокосмічних інженерів, хіміків, матеріалознавців, математиків, фізиків і спеціалістів із теорії обчислення. Цей досвід у математиці та обчислюванні – саме те, що дає компанії сьогодні такі вагомі переваги в розробленні та впровадженні цифрових технологій.

Роботизація в енергетиці

Безперечно, роботи – від безпілотних транспортних засобів до роботизованих пилососів – уже змінили наше життя. Однак вони можуть допомогти на підприємствах мінімізувати ризики для персоналу, досягти відповідності високим стандартам екологічності, підвищити ефективність робочих процесів і знизити витрати.

Роботи нині присутні у всіх сферах життя й діяльності людей. Так, в автомобільній промисловості механічні маніпулятори ідеально виконують повторювану роботу, яка потребує точності: наприклад, зварювання чи встановлення лобового скла автомобіля. Медична галузь також стає роботизованою. Складні процедури здійснюються за допомогою роботів-хірургів. Удосконалене протезування дає змогу людям з ампутованими кінцівками знову ходити й бігати. А в більш віддаленій перспективі – космос. Усі вже бачили, як роботи приземляються на комети або ж досліджують поверхню Марса.

Shell використовує роботизовані системи у всіх сферах своєї діяльності для широкого спектра операцій та завдань із технічного обслуговування. Компанія знаходить рішення для таких викликів, як ускладнення експлуатації нафтових об’єктів, а також удосконалення стандартів безпеки, охорони здоров’я й навколишнього середовища, які застосовуються в робочих процесах. Робототехніка вирішує проблему мобільності, знижуючи ризики для працівників, підрядників і постачальників компанії, а також автоматизує збір даних для передових інструментів аналітики, щоб забезпечити завчасне виявлення протікань і корозії.

Блокчейн

У Shell ефективно використовують технологію блокчейн, щоб переосмислити поточні процеси, створити нові ціннісні пропозиції та започаткувати формування нових ринків.

Блокчейн-стратегія компанії заснована на трьох різних засадах. Технологія блокчейн використовується для переосмислення поточних процесів, зниження витрат, підвищення ефективності та стандартизації процесів компанії в усій енергетичній галузі. У компанії працюють над розробленням нових ціннісних пропозицій, особливо на ринках, що формуються або швидко розвиваються, переосмисливши роботу безперервних ланцюжків створення вартості на основі технології блокчейн. Крім того, технологія блокчейн дає змогу створювати зовсім нові ринки.

У компанії цю технологію використовують уже давно для того, щоб:

  • установити довіру та безпеку серед аналогічних компаній;
  • заявити про зміну стану чи власності цифрових активів шляхом запису всіх транзакцій у блокчейні.

Shell продовжує підтримувати та ініціювати створення децентралізованих екосистем. Оскільки акцент зміщується з приватних і консорціумних мереж на загальнодоступні для корпоративного використання, компанія й надалі докладатиме зусилля для розширення меж блокчейну в енергетичній галузі.

3D-друк в енергетичній галузі

Shell має власні потужності для сканування, зворотного проєктування, оптимізації, друку та постоброблення деталей у технологічному центрі Shell в Амстердамі. Завдяки 3D-друку запасних частин у компанії є можливість ефективно продовжити термін служби наших об’єктів. У деяких випадках також знижується вартість і скорочуються підготовчо-налагоджувальні терміни при виробництві запчастин.

У такий спосіб у компанії виготовили чимало деталей, таких як імпелери, що експлуатуються на різних об’єктах. Також розробляється база даних цифрових паспортів для підтвердження придатності та високих експлуатаційних властивостей 3D-друкованих розробок запчастин. Це сприятиме сертифікації та технічній можливості друку необхідних деталей, зменшенню відходів і необхідності накопичення запасів у ланцюжку поставок.

Доповнена і віртуальна реальності

Такі технології, як доповнена реальність (AR) і віртуальна реальність (VR), можуть розкрити бізнес-цінності для наших операцій упродовж усього життєвого циклу проєкту: від початкового планування, через конструювання й до експлуатації.

Бізнес-застосунки доповненої й віртуальної реальностей стають усе важливішими в наших операційних та навчальних програмах. У Shell розробляють індивідуальні продукти відповідно до потреб бізнесу, ринкової кон’юнктури та можливостей співпраці з постачальниками. І в цьому AR і VR надають безліч можливостей для вчасного планування проєктів, вирішення проблем складних конструкторських розробок і підвищення безпеки наших працівників.

Про Shell в Україні

Shell – глобальна група енергетичних та нафтохімічних компаній, яка діє в понад 70 країнах, а загальний штат становить 83 000 працівників. Одна з її цілей – забезпечення сталого майбутнього. Для цього вона використовує найсучасніші технології та інноваційний підхід у всіх напрямах діяльності. Компанія також інвестує в розвиток енергетики (зокрема низьковуглецевої, а також у вітрову й сонячну) та нові види пального для транспорту (серед них – удосконалене біопальне й водень).

Shell Retail увійшла на український ринок 2007 р. Відтоді мережа АЗС під брендом Shell управляється Royal Dutch Shell. Shell Retail Ukraine входить до кластера Центральної та Східної Європи Shell Downstream.

Нині мережа АЗС компанії нараховує 132 станції у 20 областях України. Тут працює майже 1500 осіб. Shell пропонує клієнтам високоякісні нафтопродукти, включно з пальним Shell V-Power, дизельним пальним та зрідженим нафтовим газом (ЗНГ), а також широкий асортимент супутніх товарів, зокрема смачну їжу та напої. Компанія також прагне відповідати потребам власників електромобілів, кількість яких постійно зростає, тому завдяки співпраці з партнерами на українських АЗС було встановлено шість швидкісних електрозарядних модулів.