14 серпня, 2023, 17:35

11 серпня 2023 року набув чинності закон 3261-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо приведення порядку визначення країни походження товару у відповідність із Митним кодексом Європейського Союзу та забезпечення реалізації угод України про вільну торгівлю», що вносить зміни до статей 41-46 «Глави 7. Підтвердження країни походження товару» Митного кодексу України та розділ XXI "Прикінцеві та перехідні положення".

Закон опубліковано в газеті Голос України — № 23 від 10.08.23

Розділ XXI "Прикінцеві та перехідні положення" доповнено пунктом 929 такого змісту:

929. У період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, за умови наявності у преференційних правилах походження до міжнародних договорів про вільну торгівлю правил прямого транспортування товарів з країни їх походження, дозволяється з урахуванням географічних, транспортних, економічних причин переміщення товарів, що походять з країн, з якими Україна уклала міжнародні договори про вільну торгівлю, через території третіх країн, крім території країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом та/або державою-агресором щодо України згідно із законодавством, у разі якщо такі товари знаходяться під митним контролем країни транзиту. При цьому товари повинні бути в незмінному стані та з ними не повинні проводитися будь-які операції, крім операцій із забезпечення збереження і перевантаження товару.

Відповідно під заборону потрапляють нафтопродукти та скраплений газ з Казахстану, які транспортуються до країни ЄС залізничним транзитом через територію росії та білорусі.

Підтвердження перебування товарів під митним контролем у третіх країнах, якщо інше не передбачено преференційними правилами походження до міжнародних договорів України про вільну торгівлю, здійснюється шляхом надання на вибір підприємства одного або декількох таких документів:

 1. Сертифікати, видані митними органами країн транзиту, що підтверджують умови перебування цих товарів у країні транзиту та містять: повний опис транспортованих товарів; дати розвантаження та перевантаження товарів; назви суден або інших використаних транспортних засобів (за необхідності);
 2. Митні декларації у митному режимі транзиту (при зберіганні товару під митним контролем - митна декларація або інший документ, оформлений при поміщенні у митний режим митного складу, вільної митної зони або на тимчасове зберігання);
 3. Книжка МДП (Carnet TIR), передбачена Митною конвенцією про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року;
 4. Лист-підтвердження на офіційному бланку митних органів країн транзиту;
 5. Єдиний транспортний документ, який регламентує перевезення товарів з країни експорту через країну (країни) транзиту;
 6. Товаросупровідні документи, засвідчені митним органом країни експорту, з відомостями про накладення митного забезпечення.

Також, законом визначається, що країною походження товару вважається країна, в якій:

 1. Товар був повністю отриманий;
 2. Товар був підданий останнім економічно обґрунтованим виробничим та технологічним операціям з переробки, що призвели до виробництва нового товару або є важливою стадією виробництва, за умови виконання в цій країні критеріїв достатньої переробки, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

При цьому, згідно пункту 8 статті 41 глави 7. «Підтвердження країни походження товару», у разі якщо в документах про походження товару є розбіжності у відомостях про країну походження товару або митним органом встановлено інші відомості про країну походження товару, ніж ті, що зазначені в документах, декларант або уповноважена ним особа має право надати митному органу для підтвердження відомостей про заявлену країну походження товару додаткові відомості.

Економічно необґрунтованими виробничі та технологічними операціями визначені:

1. Виробничі та технологічні операції вважаються економічно необґрунтованими в певній країні, якщо такі операції здійснено з метою ухилення від застосування заходів, зазначених у частині першій статті 36 Митного Кодексу.

2. Незалежно від положень пункту 2 частини другої статті 36 Митного Кодексу не відповідають критеріям достатньої переробки та вважаються економічно необґрунтованими для цілей отримання товаром статусу походження:

 1. Операції, пов’язані із забезпеченням збереження товарів у належному стані під час транспортування або зберігання (вентиляція, розділення, сушіння, видалення пошкоджених частин та подібні операції), або операції, що спрощують процедуру постачання або транспортування;
 2. Прості операції з видалення пилу, просіювання, відбору або очищення, сортування, класифікації, упорядкування, підбору, прасування, різання;
 3. Зміна упаковки, роздрібнення та формування партій, прості операції з поміщення у пляшки, консервні банки, фляги, мішки (пакети), коробки, ящики, фіксація на листах картону або на дошках і всі інші прості пакувальні операції;
 4. Формування товарів у набори або комплекти чи операції щодо підготовки товарів до продажу;
 5. Нанесення знаків, написів або інших подібних розпізнавальних знаків на товари або їх упаковку;
 6. Просте складання компонентів (складових частин) продукту для отримання цілого продукту;
 7. Розбирання або зміна цільового використання продукту;
 8. Поєднання двох або більше операцій, зазначених у цій частині.
Джерело: ВРУ