23 серпня 2023 року Народні депутати України у другому читанні прийняли закон №9402 "Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо уніфікації до європейських та північноатлантичних стандартів процедур декларування військової техніки та інших товарів" 

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк

«За» проголосувало 280 парламентаріїв.

Більшість змін стосуються впровадження в національне законодавство та митний кодекс щодо Форми декларування 302, яка широко використовується в ЄС і НАТО. Верховна Рада схвалила в цілому закон щодо уніфікації до європейських та північноатлантичних стандартів процедур декларування військової техніки та інших товарів.

Окрім цього, закон вносить зміни у ХХІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу щодо імпорту нафтопродуктів та добрив, а саме доповнює їх пунктом 9 такого змісту:

"932 Тимчасово, до припинення або скасування воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, у разі якщо органами державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в межах повноважень, визначених законами України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту", "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту", "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" або частиною одинадцятою статті 29 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", вжито заходів до товарів, що класифікуються за товарними позиціями 2709, 2710 (крім випадку, передбаченого абзацом четвертим цього пункту), 2711, 3102, 3103, 3104, 3105, 3901 згідно з УКТЗЕД, ввезення на митну територію України таких товарів з будь-якої країни їх походження незалежно від країни відправлення здійснюється з урахуванням таких особливостей.

Крім документів, передбачених частиною першою статті 42 цього Кодексу, декларант, уповноважена ним особа або перевізник зобов’язані надати митному органу в паперовій або електронній формі документи, що підтверджують якісні характеристики товару, надані виробником товару, та документи й відомості, визначені статтею 335 цього Кодексу (залежно від виду транспорту, яким здійснюється переміщення товару), що підтверджують маршрут постачання товару від виробника до підприємства, що є одержувачем згідно з зовнішньоекономічним договором (контрактом). У разі видачі компетентним органом країни відправлення товару сертифіката про походження товару, зазначеного у пункті 1 частини першої статті 42 цього Кодексу, в митній декларації зазначаються також відомості про сертифікат про походження товару, виданий компетентним органом у країні походження товару.

У разі переміщення через митний кордон України у складі товарних партій товарів, що класифікуються в таких товарних підкатегоріях згідно з УКТ ЗЕД: 2710 19 81 00, 2710 19 83 00, 2710 19 85 00, 2710 19 87 00, 2710 19 91 00, 2710 19 93 00, 2710 19 99 00, сумарною вагою, що не перевищує 200 кг, в упаковці виробника та призначених для роздрібної торгівлі, для цілей абзаців першого – третього цього пункту їх країна походження підтверджується на підставі одного з документів про походження, визначених частиною першою статті 41 цього Кодексу, якщо інше не передбачено міжнародним договором".

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, раніше Україна заборонила імпорт пального, що йде транзитом через росію.

#nonrussianorigin

Групи товартів зазначені у законі №9402:

  • 2709 Нафта та нафтопродукти одержанi з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), сирi:

  • 2710 Нафта та нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), крiм сирих; продукти, в iншому мiсцi не зазначенi, з вмiстом 70 мас.% або бiльше нафти чи нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порiд(мiнералiв), причому цi нафтопродукти є основними складовими частинами продуктiв; вiдпрацьованi нафтопродукти:

  • 2711 Гази нафтовi та iншi вуглеводнi в газоподiбному станi:

  • 3102 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, азотнi:

  • 3103 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, фосфорнi:

  • 3104 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, калiйнi:

  • 3105 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi iз вмiстом двох чи трьох поживних елементiв: азоту, фосфору та калiю; iншi добрива; товари цiєї групи у таблетках чи аналогiчних формах або в упаковках масою брутто не бiльш як 10 кг:

  • 3901 Полiмери етилену в первинних формах:

Джерело: ВРУ