25 июня, 2011, 13:23

23 июня 2011 года в ходе работы конференции «Добыча нефти и газа в Украине: экономические, финансовые и юридические аспекты» было принято обращение нефтегазодобывающих компаний к органам государственной власти. Окончательный текст документа был утвержден в рамках проведения круглого стола, участниками которого выступили представители основных государственных и частных нефтегазодобывающих предприятий Украины. Обращение направленно на привлечение внимания Президента Украины, Верховной Рады, министерств и ведомств к вопросам законодательной и налоговой систем в сфере нефтегазодобычи. В частности, в документе акцентируется внимание на несовершенстве системы лицензирования земельных участков и необходимости внесение поправок в Земельный Кодекс, установления дифференцированной ставки рентной платы для месторождений с разной спецификой добычи, увеличения цены на газ, а также потребности компаний в снижение налоговой нагрузки.

НефтеРынок приводит полный текст обращения:

ЗВЕРНЕННЯ:


Учасників нафтогазової конференції України до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Державної служби геології та надр України, Державної податкової служби України та Державного агентства земельних ресурсів України.
Вуглеводні в Україні є основними енергоносіями. Їх частка в балансі первинних енергоресурсів складає понад 40% енергоспоживання в державі.

Нафтогазовий комплекс – це потужна галузь економіки України, що забезпечує стабільне фінансування виробничої і соціальної сфер країни, її економічний розвиток та безпеку.

Водночас, наростання критичних проблем галузі обумовлює необхідність усунення системних недоліків у її функціонуванні з метою стабілізації та нарощування власного видобутку природного газу, нафти та газового конденсату.

Основними недоліками є:
 • негативна ситуація із забезпеченням ресурсною базою державних нафтогазовидобувних компаній.
 • недосконалість діючого порядку надання земельних ділянок для будівництва, експлуатації нафтових і газових свердловин, виробничо-технологічних споруд.
 • надмірно високим податковим навантаження на підприємства галузі.
 • недостатньо сприятливе законодавство щодо залучення інвесторів до роботи з державними нафтогазовидобувними компаніями;
 • недостатність коштів для проведення геологорозвідувальних робіт, тощо.


Реалізація комплексу першочергових заходів на законодавчому рівні дозволять, як стабілізувати власний видобуток вуглеводнів в Україні, так і розглядати шляхи до його збільшення.

Учасники конференції вносять нагальні пропозиції для розгляду та прийняття відповідних рішень по наступних питаннях:
 1. Виконання резолюції парламентських слухань від 12.01.2011р. «Про стан та перспективи видобутку вуглеводнів в Україні та запровадження державної монополії на цю діяльність».
 2. Прийняття Верховною Радою України проекту Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України» (щодо спрощення процедури надання земельних ділянок для будівництва нафтових і газових свердловин до 5-6 місяців).
 3. Прийняття Верховною Радою України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про оренду землі», який би визначав граничний розмір орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення приватної форми власності.
 4. Прийняття Верховною Радою України проекту Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України», розробленого ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України», стосовно порядку встановлення особистих земельних сервітутів для забезпечення видобування вуглеводнів та прийняття уповноваженим органом державної влади Методичних рекомендацій щодо застосування норм статті 97 Земельного кодексу України.
 5. Законодавчо закріпити право за державними нафтогазовидобувними підприємствами на безаукціонне отримання спеціальних дозволів на користування надрами.
 6. Встановлення нульової ставки рентної плати на виснажені родовища та на родовищах з яких видобутий природний газ 100% направляється на забезпечення потреб населення.
 7. Прийняття Верховною Радою України проекту Закону України «Про внесення змін до проекту Податкового кодексу України», спрямованого на встановлення диференційованого підходу до обчислення рентних платежів з нафти, природного газу та газового конденсату.
 8. Ціна природного газу власного видобутку державних нафтогазовидобувних компаній повинна відповідати виробничій, фінансово-економічній та інвестиційній діяльності таких компаній, а також давати можливість останнім збільшувати видобуток вуглеводнів.
 9. Прийняття Верховною Радою України законопроекту, відповідно до якого державним нафтогазовидобувним компаніям з державного бюджету виділялися б кошти у розмірі 50% плати за користування надрами, сплаченої такими підприємствами як податки, з метою цільового використання бюджетних коштів на геологорозвідувальні роботи.
 10. Внесення змін до статей 14, 15 Закону України «Про нафту і газ», відповідно до яких закріпити переважне право надрокористувача, який за власні кошти здійснював розвідку родовища, на отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування вуглеводнів, передбачивши безперервність процесу надрокористування. Тобто початком дії спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування вуглеводнів повинна бути дата завершення спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення.
 11. Внесення змін до ст. 17 Закону України «Про нафту і газ» щодо збільшення строку дії спеціального дозволу на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, в т.ч. дослідно-промислову розробку, з 5-ти років до 10-ти.
 12. Внесення змін до ст. 17 Кодексу України про надра стосовно відміни необхідності користувачам нафтогазоносними надрами, які отримали спеціальні дозволи на користування надрами, отримувати Акти гірничих відводів.
 13. Внесення змін до Закону України «Про основи містобудування» у частині виключення нафтогазовидобувних об’єктів, в т.ч. газопроводів-шлейфів, установок комплексної підготовки газу, технологічних установок, з переліку об’єктів містобудування.
 14. Внесення змін до ст. 7 Закону України «Про трубопровідний транспорт» в частині зняття заборони на відчуження об’єктів соціальної сфери з балансу нафтогазовидобувних підприємств.
 15. З метою врегулювання відносин з місцевими органами влади та нафтогазовидобувних підприємств, передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на території яких здійснюється видобуток природного газу, нафти і конденсату, на фінансування програм соціально-економічного розвитку в розмірі 1,5 – 3 відсотка сплачених податкових зобов’язань вказаними підприємствами.
 16. Звільнити від оподаткування податком на додану вартість товари, які імпортуються на митну територію України, а також, послуги, які надаються нерезидентами на митній території України для здійснення інвестиційних проектів ПЕК.
 17. Прийняття в 2011р. Правил розробки нафтових, газових та газоконденсатних родовищ.


м. Київ 25.06.2011 р.