16 травня, 2022, 16:55

Кабінет міністрів України Постановою № 570 від 13 травня 2022 р. уточнив вимоги до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив за Технічним регламентом. 

1. Пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:

«Введення в обіг палив, які вироблені на митній території України за екологічним класом Євро-3 і Євро-4, дозволяється за умови обов’язкового застосування процедури оцінки відповідності за модулем F1 згідно з пунктами 17—22 цього Технічного регламенту.».

2. Пункт 11 доповнити абзацом такого змісту:

«Для вітчизняних виробників до припинення або скасування воєнного стану в Україні якість автомобільних бензинів повинна відповідати вимогам, наведеним у додатку 8, а дизельного палива — вимогам, наведеним у додатку 9.».

3. Доповнити Технічний регламент пунктом 27 такого змісту:

«27. До припинення або скасування воєнного стану в Україні під час введення в обіг і обігу дизельного палива та бензинів автомобільних з покращеними показниками якості та з позначенням (маркуванням) певної торгової марки (товарного знака) розповсюджувач зобов’язаний підтвердити введення безпечних добавок у відповідні нафтопродукти згідно з абзацами шостим — дев’ятим пункту 18 цього Технічного регламенту.».

Крім того Технічний регламент доповнюється додатками 8 і 9.